Advokatska komora Vojvodine 


 Advokatska komora Vojvodine, pod prvobitnim nazivom Advokatska komora Novog Sada, osnovana je 3. marta 1921. godine, na osnivačkoj skupštini kojoj su prisustvovali advokati sa područja Bačke, Banata i Baranje. Osnovana je pre nego što je donet prvi Zakon o advokatima (1929) u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji.
 Advokatska komora Vojvodine dobila je sadašnje ime na prvoj godišnjoj skupštini komore 22. juna 1947. godine u Novom Sadu, posle drugog svetskog rata.
 Zalažući se za poštovanje ljudskih prava i poštovanje Ustava i zakona od svog osnivanja, Advokatska komora Vojvodine radila je nezavisno i kao član Saveza advokatskih komora Jugoslavije (od 27. aprila 1930.) i kao član Međunarodne Unije Advokata.
 Advokatska komora Vojvodine ima danas oko 1.300 članova.
 Takođe, ima veliku biblioteku i veliku vrednost nekretnina. Od 1. juna 1928. godine izdaje mesečni časopis za pravnu teoriju i praksu "Glasnik AKV". "Glasnik AKV" je jedan od najstarijih pravnih časopisa u Jugoslaviji, sa velikim ugledom u akademskim i stručnim krugovima.
 Na 41. Kongresu Međunarodne Unije Advokata, održanom u Filadelfiji od 2-9. septembra 1997. godine, Advokatska komora Vojvodine je postala samostalan član unije (UIA).

 

ZMAJ JOVINA 20
21000 NOVI SAD
Telefon: +381 21/
529-459

 


 Advokatska komora Srbije, Dečanska 13/I sprat, 11000 Beograd, Tel.:(+381 11) 32 39 072, fax: (+381 11) 32 32 203, e-mail: komora@sbb.rs, a.k.srbije@gmail.com